Program PŘÍRODA ČESKOLIPSKA

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

14. 3. 2019, od 15,30 hod           Botanika 

 • lektor Ing. Marta Knauerová 
 • Úvodní seznámení s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě
 • Chráněné druhy rostlin v Libereckém kraji – Českolipsko
 • Léčivé byliny, jejich pěstování, sběr a využití

20. 3. 2019, od 15,30 hod           Geologie a mineralogie pozor středa!

 • Lektor Petr Mužák
 • Neživá příroda a možnosti sběru minerálů na Českolipsku

 28. 3. 2019, od 15,30 hod           Paleontologie

 • Lektor Petr Mužák
 • Fosilní fauna a flóra nalezená na Českolipsku od druhé poloviny 19. století po současnost

 4. 4. 2019, od 15,30 hod            Zoologie obratlovců I

 • Lektor Ing. Zdeněk Vitáček
 • Ryby, obojživelníci a plazi Českolipska – jak a kde žijí a chráníme je?

 11. 4. 2019, od 15,30 hod           Zoologie obratlovců II

 • Lektor Ing. Zdeněk Vitáček
 • Ptáci a savci Českolipska – jak a kde žijí a chráníme je?

 25. 4. 2019, od 15,30 hod           Zoologie bezobratlých I 

 • Lektor Bc. Lukáš Blažej
 • Entomologie Českolipska – společenstva biotopů iniciálních sukcesních stadií

 2. 5. 2019, od 15,30 hod            Zoologie bezobratlých II

 • Lektor Bc. Lukáš Blažej
 • Entomologie Českolipska – dřeviny mimo les

16. 5. 2019, od 15,30 hod           Mykologie I

 • Lektor Josef Slavíček
 • Houby Českolipska

23. 5. 2019, od 15,30 hod           Mykologie II

 • Lektor Josef Slavíček
 • Houby Českolipska

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Jaro 2019 – PROGRAM

Středa 3. 4. 2019 od 15,30 do 17,30 hod

JARNÍ TVOŘENÍ – nalaďte se na jaro a svátky jara – vyrobte si jarní a velikonoční dekorace pod vedením lektorky Romany Rajchlové v jídelně domova mládeže SPŠ v České Lípě, Havlíčkova 443 – vstupné 50 Kč a úhrada za materiál

Neděle 5. 5. 2019 sraz v 9 hod u muzea – akce VMG

Vítání ptačího zpěvu – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Vás zve na společnou vycházku za ptačím zpěvem

Více akcí a info na https://www.muzeumcl.cz/ekoporadna.html

Pondělí 13. 5. 2019 – od 17 hod

Bylinkový workshop – VÝROBA BYLINNÉ KOSMETIKY – lektorkyprogramu Bylinky nejen pro zahradníky organizují nejen pro své posluchače výrobu různých druhů přípravků domácí kosmetiky s krátkou přednáškou o surovinách a využití bylin v kosmetice – učebna SPŠ 1. patro –  vstupné 100 Kč a úhrada za materiál

Českolipská univerzita 3. věku slavnostně zahájila jarní kurzy

Zahájení jarních kurzů

Ve Střední průmyslové škole byl v pondělí 11. 3. 2019 odpoledne zahájen jarní program kurzů Českolipské univerzity 3. věku. Velký počet zájemců uvítala za organizátory Milena Nováková, radní města Česká Lípa Michal Prokop a ředitel Vlastivědného muzea a galerie  Zdeněk Vitáček. Přítomné pozdravila i tajemnice městského úřadu Eva Bartoňová. Frekventanti byli organizátory přivítáni kytičkou.

Jarní program nabízí oblíbený počítačový kurz, tentokrát zaměřený na úpravu fotografií a jejich bezpečné sdílení. Velký zájem je o výuku s workshopem zaměřenou na bylinkářství. Několik volných míst je ve velmi zajímavém kurzu Příroda Českolipska, který je pořádán pod záštitou Vlastivědného muzea  a galerie v České Lípě s jejich odbornými lektory i v prostoru muzea. Účastníky provede botanikou, geologií, zoologií i tolik oblíbenou mykologií, vše je zaměřeno právě na svůj výskyt v našem regionu. Pan ředitel Vitáček přislíbil i bližší informace o výskytu vlků a šakalů v našem regionu.

Kurzy jsou otevřené všem se zájmem o vzdělávání. Bližší informace na telefonu 774 417 980, či e-mail: clu3v@seznam.cz

Příroda Českolipska – volná místa v kurzu

Seznamte se s přírodními krásami a zajímavostmi našeho regionu. S flórou,  faunou a geologickými specifiky Českolipska Vás provedou odborníci kolektivu Ing. Zdeňka Vitáčka z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Školné za všechna setkání pouze 790 Kč.

Začínáme dne 14. 3. 2019. Celkem 9 setkání, po 2 vyučovacích hodinách, vždy ve čtvrtek od 15,30 hod ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě.

Přihlášky na informace na telefonu: 704 417 980