Projekt Integrace

Jsme rádi, že se nám povedlo navázat další spolupráci s městem Česká Lípa, a to na projektu „Podpora integrace cizinců města Česká Lípa v roce 2020“ , kde realizujeme „Platformu setkávání pedagogů“. Tato platforma slouží k výměně zkušeností při výchově a vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Aktuální informace k průběhu projektu, společným setkáním a výstupům projektu najdete na zde.

Projekt „Platforma setkávání pedagogů“ je pořádán v rámci projektu „Podpora integrace cizinců města Česká Lípa v roce 2020“ za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR a města Česká Lípa.