O nás

Univerzita třetího věku (U3V) je koncepce celoživotního vzdělávání pro zájemce v každém věku. Speciální vzdělávací program pro seniory má původ ve Francii. V Čechách byla založena první univerzita třetího věku v Olomouci v roce 1986

Podstatou univerzity třetího věku je:

  • přihlásit se může každý
  • absolvent získá osvědčení o absolvování konkrétního kurzu

Nabídka dalšího vzdělávání lidí v postproduktivním věku je zaměřena na rozšiřování znalostí i možnost seberealizace v oblasti společenských a přírodních oborů, kultury, vědy a techniky. Ke studiu na univerzitě třetího věku se mohou přihlásit lidé, kteří nikdy vysokou školu nestudovali, ale i absolventi, kteří chtějí pokračovat v dalším rozvoji.

Univerzita třetího věku má také výrazný socializační  dopad. Slouží jako smysluplná výplň volného času. Lidé toužící po dalším vzdělávání se na kurzech potkávají se svými vrstevníky, se kterými mohou sdílet nové poznatky, zkušenosti a zážitky.

Výroční zprávy
Výroční zpráva 2019

Obchodní podmínky CLU3V

Zahájení 2018
zahájení 2018