Program PŘÍRODA ČESKOLIPSKA

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

14. 3. 2019, od 15,30 hod           Botanika 

 • lektor Ing. Marta Knauerová 
 • Úvodní seznámení s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě
 • Chráněné druhy rostlin v Libereckém kraji – Českolipsko
 • Léčivé byliny, jejich pěstování, sběr a využití

20. 3. 2019, od 15,30 hod           Geologie a mineralogie pozor středa!

 • Lektor Petr Mužák
 • Neživá příroda a možnosti sběru minerálů na Českolipsku

 28. 3. 2019, od 15,30 hod           Paleontologie

 • Lektor Petr Mužák
 • Fosilní fauna a flóra nalezená na Českolipsku od druhé poloviny 19. století po současnost

 4. 4. 2019, od 15,30 hod            Zoologie obratlovců I

 • Lektor Ing. Zdeněk Vitáček
 • Ryby, obojživelníci a plazi Českolipska – jak a kde žijí a chráníme je?

 11. 4. 2019, od 15,30 hod           Zoologie obratlovců II

 • Lektor Ing. Zdeněk Vitáček
 • Ptáci a savci Českolipska – jak a kde žijí a chráníme je?

 25. 4. 2019, od 15,30 hod           Zoologie bezobratlých I 

 • Lektor Bc. Lukáš Blažej
 • Entomologie Českolipska – společenstva biotopů iniciálních sukcesních stadií

 2. 5. 2019, od 15,30 hod            Zoologie bezobratlých II

 • Lektor Bc. Lukáš Blažej
 • Entomologie Českolipska – dřeviny mimo les

16. 5. 2019, od 15,30 hod           Mykologie I

 • Lektor Josef Slavíček
 • Houby Českolipska

23. 5. 2019, od 15,30 hod           Mykologie II

 • Lektor Josef Slavíček
 • Houby Českolipska

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!