Integrace držitelů dočasné ochrany ve městě Česká Lípa v roce 2023 

Dotace Ministerstva vnitra České republiky podpořená Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky bude v roce 2023 využita k oboustranně prospěšnému soužití cizinců s majoritou, k podpoře tolerance, eliminace xenofobie a negativních sociálních jevů ve společnosti.  

Cílem projektu je vytváření a rozvíjení společenských a mezikulturních vztahů a posílení povědomí cizinců o principech a hodnotách české společnosti tak, aby se vnímali jako její součást, znali svá práva a povinnosti a orientovali se ve zvyklostech a způsobu života v novém prostředí. 

Odstranění jazykové bariéry u dětí a žáků cizinců v předškolním a základním vzdělávání, dosažení znalostí, vědomostí a kompetencí, které jsou předpokladem navazujícího vzdělávání a získání odborné profesní kvalifikace a tím dosažení ekonomické soběstačnosti a nezávislosti, bude zajištěno intenzivní výukou češtiny dětí a žáků cizinců.  

Do projektu Integrace držitelů dočasné ochrany ve městě Česká Lípa v roce 2023 je zapojeno 10 projektových partnerů – základní školy, mateřské školy a další organizace působící v České Lípě, které pracují s dětmi, žáky a jejich rodiči s odlišným mateřským jazykem (ZŠ Slovanka, ZŠ Špičák, ZŠ Dr. M. Tyrše, ZŠ Šluknovská, ZŠ Sever, MŠ Sever, MŠ Bratří Čapků, ZUŠ Česká Lípa, PO Sport Česká Lípa, CLU3V z.s.). 

Ministerstvo vnitra České republiky za podpory Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky poskytlo dotaci na projekt Integrace držitelů dočasné ochrany ve městě Česká Lípa v roce 2023 ve výši 2 733 083,50 Kč. 

banner_integrace CL.jpg